VÝSTAVBA NOVÉ BUDOVY ZUŠ V PODBOŘANECH sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech

POPIS:
Architektonický návrh dostavby vychází z vůle města Podbořany rozšířit ZUŠ o novostavbu multifunkčního sálu, který by obsahoval chybějící prostory pro koncerty, taneční představení a další kulturní a společenské akce.
Stavba je navržena jako železobetonový skelet s monolitickými stropy. Vnitřní stěny jsou vyzdívané a omítané. Vnější plášť je navržen z průsvitného skla a polykarbonátových desek. Budova je z důvodu vysoké hladiny spodní vody navržena jako nepodsklepená.
Věž je v druhém nadzemním podlaží propojena s historickou budovou ZUŠ spojovací lávkou. V nejvyšším podlaží je umístěn multifunkční sál s kapacitou 100-120 diváků. Sál má kruhové okno s výhledem na panorama města. V podlažích pod sálem se nachází menší sály, učebny a foyery.
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala projektovou dokumentaci profesí TZB pro všechny stupně PD (kanalizace, vodovod, plynovod, vytápění a chlazení, elektroinstalace a vzduchotechniku).

REALIZACE PROJEKTU:
DÚR + DSP + DPS 12/2020

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Město Podbořany
architektonický návrh a stavební část: Petr Hájek ARCHITEKTI s.r.o.
spolupráce: Vzduchotechnika a chlazení - Ing. Miroslav Rathouský, ElektroPro projektování elektroinstalací, Aleš Svoboda