Firma Růžička a partneři s.r.o. představuje projektový ateliér, jenž zajišťuje komplexní projektovou, inženýrskou i konzultační činnost spojenou s realizací pozemních, vodohospodářských a ostatních inženýrských staveb. Jsme partnerem architektonickým studiím, developerům, dodavatelům staveb i drobným investorům. Společnost plní funkci generálního projektanta, projektanta speciálních profesních částí, koordinátora či HIPa projektů.

Kromě standardních projektových činností zajišťujeme projednání vlastních staveb na úřadech státní správy, čímž zprostředkováváme hladký průběh při požadovaných správních řízeních.

Součástí našeho ateliéru jsou specialisté s autorizacemi, které pokrývají celkovou přípravu stavebních projektů. Firma je tak připravena vyhovět potřebám většiny klientů, a to od prvotního zadání přes předání díla až ke kolaudaci.

Specialisté pracující pro společnost Růžička a partneři s.r.o. mají autorizaci především pro:
- techniku prostředí staveb – specializace technická zařízení
- stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně-technické
- pozemní stavby
- techniku prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení
- techniku prostředí staveb – specializace vytápění a vzduchotechnika
- techniku prostředí staveb – specializace zdravotní technika
- technologická zařízení staveb
- projektování elektrických zařízení bez nebezpečí výbuchu do 35 kV