INVALIDOVNA PRAHA sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Dostavba objektu a komplexní obnova stávajícího areálu

POPIS:
Dokumentace řešila obnovu a dostavbu objektu pražské Invalidovny. Dostavba objektu a komplexní obnova stávajícího areálu vychází z faktu, že se jedná o národní kulturní památku vysoké hodnoty. Je předpokládán celoroční provoz celého areálu. Ke všem dílčím i celkovým řešením bylo přistupováno tak, že cílem je otevřít areál Invalidovny v co možná největší míře veřejnosti v kombinaci s veřejnosti nepřístupnými částmi. Při zachování památkových hodnot, celkového rázu a historicky cenných prvků Invalidovny je současně cílem vybavení areálu moderní spolehlivou technickou infrastrukturou s technologiemi, které budou podporovat všechny požadované funkce, potřebné pro využití.
Budoucí využívání objektu Invalidovny:
- prostory Pražského filharmonického sboru
- prostory pro Územní památkovou správu Praha
- plánový archiv a fotoarchiv, digitalizační centrum
- technologické laboratoře NPÚ
- sekce správ památkových objektů GnŘ
- památková inspekce
- vedení správy areálu
- konferenční centrum / catering
- kaple sv. Kříže
- návštěvnické centrum, bookshop, suvenýry, info
- stálý návštěvnický okruh
- kavárna
- edukační centrum NPÚ
- umělecké dílny a občanské aktivity
- výstavy
Společnost Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala průzkum stávajícího stavu TZB a inženýrských sítí, koncepci napojení areálu na technickou infrastrukturu, rekonstrukci TZB a inženýrských sítí, dopravní řešení a požárně bezpečnostní řešení.

REALIZACE PROJEKTU:
Stavební program (studie) 08/2020

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Národní památkový ústav
architektonický návrh: Petr Hájek ARCHITEKTI s.r.o.
spolupráce: Vzduchotechnika a chlazení - Ing. Miroslav Rathouský, Elektroinstalace – Miroslav Hříbal (Draconis s.r.o.), Dopravní řešení - Ing. Michal Štepánik, Ph.D. (ŠTĚPA Projekce s.r.o.), Požární bezpečnostní řešení - Ing. Jiří Ledinský