STRAŠNICKÉ DIVADLO sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Provozní, dispoziční a technické úpravy provozu Strašnického divadla, související s oddělením částí divadla situovaných pod bytovými domy čp. 1819 a 1822.
Strašnické divadlo (Divadlo Solidarita), Solidarity 1986/53, Praha 10 – Strašnice.

POPIS:
Kompletní rekonstrukce objektu divadla s kavárnou a oddělení částí divadla pro sousední bytové domy v souvislosti s jejich uvažovanou privatizací.
Naše společnost zajišťovala technickou koordinaci, projekt pro sloučené územní řízení a stavební povolení všech profesí TZB (kanalizace, vodovod, plynovod, vzduchotechnika a chlazení, silnoproud, slaboproud, samočinné odvětrávací zařízení), přeložky veřejných inženýrských sítí, nové a rekonstruované přípojky a požárně bezpečnostní řešení.

REALIZACE PROJEKTU:
DÚR + DSP 08/2019

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Městská část Praha 10.
zpracovatel společné dokumentace: SUNCAD s.r.o., Ing. arch. Karel Scheib.
spolupráce: Vzduchotechnika a chlazení - Ing. Miroslav Rathouský, Silnoproudé elektroinstalace – Aleš Svoboda, Slaboproudé elektroinstalace a MaR – Ing. Jaroslav Altera, Požárně bezpečnostní řešení – Ing. Martina Doubková, Samočinné odvětrávací zařízení – Ing. Pavel Dachovský.