KOSTEL A PASTORAČNÍ CENTRUM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A JOSEFA KARDINÁLA BERANA sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Novostavba kostela s pastoračním centrem a farou
Vojtěšská ul., Libiš

POPIS:
Předmětem stavby jsou dva nové objekty kostela a fary. Kostel bude sloužit především jako shromažďovací prostor pro věřící – kostel s přidanou funkcí pastoračního centra s klubovnami pro volnočasové aktivity a sálem pro pořádání větších akcí. Fara bude sloužit k bydlení kněze.
Naše společnost zajišťovala technickou koordinaci, projekt pro územní řízení všech profesí TZB (kanalizace, vodovod, plynovod, vzduchotechnika a chlazení, silnoproud, slaboproud), nové a překládané veřejné inženýrské sítě a nové přípojky pro areál.

REALIZACE PROJEKTU:
DÚR 04/2019

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Římskokatolická farnost Neratovice.
zpracovatel společné dokumentace, architektonický návrh: Fránek Architects s.r.o., prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek.
spolupráce: Vzduchotechnika a chlazení - Ing. Radek Dědina (DEKPROJEKT s.r.o.), Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, veřejné osvětlení – Ing. Jaroslav Altera.