BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Novostavba bytového domu " U Milosrdných"
Praha 1 - Staré Město

POPIS:
Navržený objekt se nachází v historickém centru hlavního města Prahy, mezi Anežským klášterem a budovou Nemocnice Na Františku v místě stávajícího parkoviště. Novostavba bytového domu doplňuje chybějící nároží křížení ulic Kozí a U Milosrdných.
Objekt bytového domu U Milosrdných se svou architekturou snaží přiblížit pražským reáliím obecně v kontextu jednak širokého vnímání ducha Prahy tak i lokální inspirací blízkého okolí. Inspirace textilem a tkaninami pražské historie je patrná nejen v konceptu celého výrazu budovy tak i v detailech.
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala projektovou dokumentaci profesí TZB (kanalizace, vodovod, plynovod, vytápění a chlazení, elektroinstalace a vzduchotechnika).

REALIZACE PROJEKTU:
DSP 04/2019

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Praga Progetti e Investimenti, spol. s.r.o.
Architektonický návrh: Fránek Architects s.r.o.
Stavební řešení: Architektonický ateliér, projektování
a inženýring staveb Prins spol. s.r.o.
spolupráce: Vzduchotechnika a chlazení - Ing. Radek Dědina (DEKPROJEKT s.r.o.), Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, EPS, přeložky inženýrských sítí – Ing. Jaroslav Altera, Požární řešení - Ing. Jiří Ledinský, Polostabilní hasicí zařízení - Ing. Michal Holec (SJL a.s.), Kanalizační stoka, přípojky uličních vpustí - Ing. Olga Málková