MATEŘSKÁ ŠKOLA DRAHELČICE sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Mateřská škola Drahelčice
Na Návsi 5, 252 19 Drahelčice

POPIS:
Návrh vychází z historického vzhledu původního objektu sýpky, tj. dvoupodlažní zděný dům na obdélném půdorysu s rozměry 42x10m s valbovou střechou z keramických tašek typu bobrovka.
Nový objekt mateřské školy zachovává v co největší míře původní charakter stavby. Půdorysné rozměry objektu jsou rozšířeny směrem do dvora o 300 – 600mm, celkové rozměry jsou 10,5x42,3m včetně soklu. Sklon střechy a typ střešní krytiny je shodný s původní stavbou. Výška stavby je z důvodu dodržení požadovaných konstrukčních výšek zvednuta o cca 800 mm. Tři ze čtyř fasád, které jsou orientovány na veřejné prostranství, jsou navrženy dle původního charakteru stavby, tj. malá okna v pravidelném rastru se šambránou. Čtvrtá fasáda je orientována směrem do dvora, kde se nachází hlavní vstup do objektu a zásobování. Tato fasáda je navržena s ohledem na požadované denní osvětlení místností.
V objektu se nacházejí 3 třídy mateřské školy, každá pro 24 dětí a dále provozní zázemí a provoz gastro. Vstup do objektu je z areálu v návaznosti na dopravní řešení. Zásobování kuchyně je řešeno samostatným vstupem. V přízemí se nachází jedna třída pro 24 dětí, která slouží jako polyfunkční prostor pro hraní, stravování i spaní na mobilních lehátkách. Dále je součástí oddělení šatna, hygienické zázemím, sklad lehátek a lůžkovin a výdejna jídel. Takto jsou řešené i další dvě oddělení nacházející se ve 2.NP, které je přístupné po schodišti i výtahem. V pravé části přízemí se nachází provozní zázemí objektu, tj. kancelář ředitele a hospodářky, hygienické zázemí, úklidová místnost, prostory pro praní a skladování lůžkovin, technická místnost a provoz gastro se samostatným vstupem. Provoz slouží pro přípravu obědů a svačinek, které jsou následně rozváženy přes výdejny jídel do každého oddělení. Kromě kuchyně pro přípravu a skladovacích prostor se v této části nachází zázemí pro zaměstnance gastro provozu.
Prostor podkroví je přístupný po schodišti i výtahem a slouží pro technické zázemí objektu.
Projekční kancelář Růžička a partneři s.r.o. zastávala pozici hlavního inženýra projektu a zajišťovala kompletní koordinaci projektu.

REALIZACE PROJEKTU:
DÚR + DSP 06/2017
DPS 06/2019

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Obec Drahelčice
Architektonicko-stavební řešení: Starý a partner s.r.o.
spolupráce: stavebně konstrukční řešení - Ing. Jan Tatoušek (Statická kancelář BETA), Požární řešení - Ing. Jiří Ledinský, Vzduchotechnika - Projekční kancelář vzduchotechnika-hluk - Ing. Miroslav Rathouský, Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, MaR a hromosvody - Ing. Jaroslav Altera (ANADA HS s.r.o.), gastrotechnika - Ing. Štefan Miko (Dodavatelksé služby - CZ), vnitřní vybavení a nábytek - Mgr. Eva Sýkorová (LOKKI international s.r.o.)