REKONSTRUKCE NÁDRAŽNÍCH BUDOV: DRAHOTUŠE, ŠTERNBERK, TŘEBÍČ, KUNOVICE - LOUČKA

sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Rekonstrukce výpravní budovy Drahotuše, Šternberk, Třebíč a Kunovice - Loučka

POPIS:
Výpravná budova Drahotuše:
Stavba nádraží se nachází severozápadně od centra obce Drahotuše, v ulici K Nádraží.
Předmětem díla je Projekt stavby „Rekonstrukce VB Drahotuše“ jejímž cílem je zvýšení komfortu cestování a bezpečnosti cestujících s ohledem na současný i budoucí stav počtu cestujících, zajištění spolehlivého provozu, zajištění požadavků interoperability, podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy, úspory energie a odstranění nevyhovujícího a částečně i havarijního stavu a zajištění splnění požadavků platné legislativy. Železniční stanice leží na trati 270 Bohumín – Přerov – Česká Třebová. Dané nádraží je zařazeno do kategorie D dle interní kategorizace osobních nádraží z hlediska významu cestujícího.
Výpravní budova Šternberk:
Předmětem záměru je Projekt stavby „Rekonstrukce VB Šternberk“ jejímž cílem je zvýšení komfortu cestování a bezpečnosti cestujících s ohledem na současný i budoucí stav počtu cestujících, zajištění spolehlivého provozu, zajištění požadavků interoperability, podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy, úspory energie a odstranění nevyhovujícího a částečně i havarijního stavu a zajištění splnění požadavků platné legislativy.
Výpravní budova Třebíč: 
Stavba nádraží se nachází v blízkosti centra města Třebíč v ulici Nádražní.
Hlavním cílem této stavby je kompletní stavební obnova celé výpravní budovy žst. Třebíč zahrnující stavební úpravy obvodového pláště (fasáda se zateplením, okna, dveře, střešní krytina), sanaci sklepních prostor, stavební úpravy interiéru s dispozičními změnami pro oživení a modernizaci stávajících prostor a pro zvýšení komfortu cestující veřejnosti. Součástí stavebních úprav je výměna TZB, ústředního vytápění a elektroinstalace v celém objektu.
Výpravní budova Kunovice - Loučka: 
Předmětem díla je Projekt stavby „Rekonstrukce nebo výstavba nové VB Kunovice Loučka“ jejímž cílem je zvýšení komfortu cestování a bezpečnosti cestujících s ohledem na současný i budoucí stav počtu cestujících, zajištění spolehlivého provozu, zajištění požadavků interoperability, podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy, úspory energie a odstranění nevyhovujícího a částečně i havarijního stavu a zajištění splnění požadavků platné legislativy.
Naše kancelář zajišťovala kompletní dokumentaci TZB, včetně energetického průkazu PENB a dalších navazujících dokumentů, včetně projednání na příslušních správních orgánech.

REALIZACE PROJEKTU:
DPS 2017-2018

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant: SAGASTA s.r.o.
Spolupráce: Vzduchotechnika a chlazení - Projekční kancelář vzduchotechnika - Ing. Miroslav Rathouský, kompletní elektroinstalace - Draconis, s.r.o., PENB - Ing. Vítězslav Calta a Ing. Radek Müller