BYTOVÝ DŮM NA ÚBOČÍ
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Novostavba bytového domu Na Úbočí.
k.ú. Libeň, 180 00 Praha 8

POPIS:
Řešené území se nachází v Praze 8, katastrální území Libeň. Leží severně od křižovatky ulic Nad Rokoskou a Na úbočí. Ulice Nad Rokoskou je paraelní se Severojižní magistrálou tvořenou v těchto místech ulicí V Holešovičkách. Řešené území má tvar obdélníku s rozměry cca 53 x 46 m. Území je sklonité směrem k jihu. Převýšení pozemku mezi nejnižším bodem při křižovatce a nejvyšším bodem pod terasovým domem na pozemku č.p. 669/4 je 10 metrů.
Jedná se o bytový dům s 39 byty v nadzemních podlažích doplněných garážemi, sklepními kójemi a technickými místnostmi umístěných v suterénech.
1. Nadzemní podlaží je navrženo na úrovni ±0.000 = 220,00 m.n.m. Parkovací stání jsou umístěna v 1. Podzemním podlaží navrženém na kótě -3.200 = 216,80 m.n.m. V této výšce je i úroveň komunikace, na kterou je suterén napojen. V sekci A jsou garáže rovněž v 1. Nadzemním podlaží, které je v těchto místech již pod úrovní terénu.
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala projektovou dokumentaci profesí TZB (kanalizace, vodovod, plynovod, vytápění, elektroinstalace a vzduchotechnika).

REALIZACE PROJEKTU:
DSP 10/2015

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Rolano s.r.o.
architektonický návrh: QARTA architektura
stavební část: QARTA architektura
spolupráce: Projekční kancelář vzduchotechnika – Ing. Miroslav Rathouský – VZT
Elektroinstalace – Altera – elektrické systémy, Ing. Jaroslav Altera