KOSOŘSKÝ DVŮR sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Stavební úpravy se změnou užívání části prostor - Kosořský dvůr
k. ú. Kosoř, parcela č.5, 66 a 36

POPIS:

Předmětem projektu je rekonstukce čtyř stávajících objektů v areálu korořského dvora a revitalizace části zpevněných ploch. V rámci rekonstrukce dojde k vybudování sociálního bydlení v objektu SO01 a SO07. Dále bude v rámci stavby vybudována mateřská škola v objektu SO03 a dojde k rekonstukci objektu SO08, který bude nově sloužit jako zázemí pro obytný dům SO07.
Naše společnost zajišťovala průzkum stávajících inženýrskcýh sítí, podzemních objektů a napojení areálu na veřejnou infrastrukturu. V návaznosti na průzkumné práce byla vypracována dokumentace pro stavební povolení všech profesí TZB (kanalizace, vodovod, plynovod, vzduchotechnika a chlazení, silnoproud a slaboproud), nové přípojky veřejných inženýrských síti pro jednotlivé objekty, nové sítě v areálu a kompletní koordinaci TZB.

REALIZACE PROJEKTU:
Průzkum TZB 04/2016
DSP 09/2016
DPS SO01 09/2017

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
architektonický návrh: AV19, s.r.o.
stavební část: AV19, s.r.o.
spolupráce: Projekční kancelář vzduchotechnika – Ing. Miroslav Rathouský – VZT
Elektroinstalace DSP – Altera – elektrické systémy, Ing. Jaroslav Altera
Elektroinstalace DPS SO01 - Draconis, s.r.o.