BYTOVÝ DŮM HAVELSKÁ sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Komplexní rekonstrukce historického nájemního domu Havelská 27,
Praha 1, Staré Město.
Bytový objekt s byty ve 2.-6.NP a s komerčními prostory v 1.NP.

POPIS:
Objekt se nachází v k.ú. Praha - Staré Město v památkově chráněném území Pražské památkové rezervace.. Jedná se o objekt „A“ s 1.PP až 6.NP v uličním traktu, dvorní trakt „B“ s 5.NP je nepodsklepený.
Okolní zástavbu řešeného území tvoří převážně bytové objekty s pronajímatelnými prostory v 1.NP, které slouží jako prodejní jednotky, případně restaurační prostory. V řešeném objektu jsou v 1.NP a 1.PP podlaží nájemní prodejní a restaurační prostory. Ve zbývajících podlažích budou umístěny byty.
Projektová dokumentace řešila celkovou rekonstrukci objektu vč. veškerých technologií a vnitřních profesí TZB.
Naše společnost zajišťovala technickou koordinaci a prováděcí projektovou dokumentaci všech profesí TZB (kanalizace, vodovod, plynovod, vytápění, vzduchotechnika a chlazení, silnoproud, slaboproud a MaR).
Dokumentace je provedena v rozsahu pro provádění stavby (DPS).
Úpravy se týkají především vnitřních dispozic a rozvodů instalací. Systém vytápění objektu bude napojen na novou plynovou kotelnu, instalovanou v objektu v 5.NP objektu B.

REALIZACE PROJEKTU:
DPS 11/2016
Realizace – od 2019

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Ms. Dorothea Lewis.
architektonický návrh: QARTA ARCHITEKTURA
stavební část: QARTA ARCHITEKTURA
spolupráce: Vzduchotechnika a chlazení - Projekční kancelář vzduchotechnika – hluk, Ing. Miroslav Rathouský, Elektroinstalace a MaR – Draconis, Mirospav Hříbal