PRŮMYSLOVÝ PALÁC - ZADÁVACÍ STUDIE sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Základní průzkum inženýrských sítí a TZB, technicko – provozní studie energetických a technických parametrů stávajícího objektu a uvažované dostavby levého křídla Průmyslového paláce
Průmyslový palác, Výstaviště, Praha 7

POPIS:
Předmětem průzkumu bylo na základě požadavku investora a konceptu architektonické studie provést průzkum objektu Průmyslového paláce, Výstaviště – Praha 7, a to v níže uvedených bodech:
1/ Průzkum technické infrastruktury objektu, rešerše připojovacích bodů a jejich kapacit
2/ Koncept technického vybavení pro zajištění klimatických podmínek variantního využití objektu dostavby
3/ Odhad investičních nákladů
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala ve spolupráci s profesemi TZB výše uvedené body průzkumu jako podklad pro záměr dostavby objektu Průmyslového paláce.

REALIZACE PROJEKTU:
průzkum 12/2014

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Hlavní město Praha
architektonický návrh: Akad. arch. Jiří Javůrek, SGL projekt s.r.o.
stavební část: Starý a partner s.r.o.
spolupráce:
- požárně bezpečnostní řešení stavby – Ater International s.r.o.
- dynamická analýza, CFD model a analýza prostoru – DEKPROJEKT s.r.o.
- vytápění, chlazení, vzduchotechnika - PBA International Prague spol. s r.o.
- elektroinstalace – Draconis s.r.o.