CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Farma Čapí hnízdo – Centrum ekologické výchovy
Dvůr Semtín 1, Olbramovice
Vzdělávací centrum

POPIS:
Centrum ekologické výchov (CEV) je komplex tří objektů, navazující na Farmu Čapí hnízdo, sloužící k pořádání vzdělávacích akcí a exkurzí se zaměřením na ekologickou výchovu. Stavba řeší výstavbu objektů pro umístění expozic a pořádání vzdělávacích akcí, v areálu jsou také výběhy, pavilony a voliéry pro různá zvířata. Jsou zde dva hlavní objekty pro veřejnost a jeden technologický objekt se zdrojem tepla pro CEV.
Objekty jsou dřevěné roubené stavby odkazující k lidové architektuře.
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala projektovou dokumentaci profesí TZB (kanalizace, vodovod, plynovod, vytápění, vzduchotechnika a vnější inženýrské sítě).

REALIZACE PROJEKTU:
studie 2011
DPS 08/2010

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Farma Čapí hnízdo, a.s
architektonický návrh: Akad. arch. Jiří Javůrek, SGL projekt s.r.o.
stavební část: SGL projekt s.r.o.
spolupráce: Projekční kancelář vzduchotechnika – hluk Ing. Karel Havlík - VZT