PALÁC NÁRODNÍ
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Palác Národní
Národní - Mikulandská, 110 00 Praha 1

POPIS:
„PALÁC NÁRODNÍ“ vzniká ve velmi atraktivní exponované poloze na nároží ulic Národní a Mikulandská v Praze 1. Charakteristickým parametrem tohoto projektu je propojení existujícího barokního Schönkirchovského paláce a novostavby, která vyplní volnou nárožní parcelu směrem do ulice Národní. Tato proluka na tak významné pražské třídě byla již dlouhá léta velmi frekventovaným úkolem pro české architekty i investory, kteří se tu dlouhá leta pokoušeli ztvárnit řadu různých variací domů.
Cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti co možná největší části prostor, přiléhajících k městskému parteru, tedy celé přízemí - 1.NP, převážnou většinu 2.NP a také první suterén pod vnitřním dvorem. Objektem chceme "protáhnout" pasáž, která by spojovala jakousi zkratkou ulici Národní a Mikulandskou. Tato pasáž, která je pro vnitřní Prahu typickým prvkem, by dovedla lidi na vnitřní dvůr, který bude ztvárněn jako velmi přirozeně přívětivé místo k pobytu s jedním vzrostlým stromem a se zelení, osvěžující tuto městskou oázu.
Toto místo bude obklopeno restauracemi, kavárnami a jinými podobnými prostory.
Dále je uvažováno s propojením jižního sousedního domu, což by mohlo zakládat nové
podmínky pro zpřístupňování tajemných vnitřních labyrintů pražských dvorů širší veřejnosti.
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala projektovou dokumentaci ZTI, plynovodu, vytápění a zdroje tepla a chladu. 

TZB-INFOStropní chlazení/vytápění REHAU v paláci DRN

  


PREZENTACE SYSTÉMŮ BKT A OBKT NA DRNU

REALIZACE PROJEKTU:
DSP 07/2014
DPS 07/2015
Dokončení stavby 2017-2018

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Palác národní a.s.
autor návrhu: Ing. arch Stanislav Fiala
hlavní projektant: Fiala + Nemec, s.r.o.
Spolupracovali: VZT - UNIKLIMA, Ing. Martin Lučanský; Elektroinstalace - Elektropro; Stabilní hasící zařízení - SJL a.s.; PBŘ - Kancelář požární bezpečnosti staveb, Ing. Josef Filipčík