BYTOVÝ DŮM EPOQUE sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Bytový dům Epoque
katastrální území Krč (727598), Nusle (728161); Praha 4 - Pankrác

POPIS:
Plocha záměru se nachází v zastavěném území na jihozápadě městské části Praha 4 – Pankrác. Území je ohraničeného ulicemi Hvězdova, Na Pankráci, Na Strži, Milevská a Pujmanové a leží v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace mimo území se zákazem výškových staveb ve smyslu odd. 6 odst. 1 vyhlášky č.32/1999 Sb. o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Plochu záměru tvoří parcely ve vlastnictví žadatele a dalších vlastníků podél ulice Pujmanové a Milevská, vjezd do podzemní garáže je z ul. Milevská.
Navrhovaná stavba se nachází v části určené pro funkci SMJ, předpokládající významný stupeň urbanizace a je územím regulovaným s kódem míry využití I (KPP = 2,6 a KZ = min. 0,35 pro 8 a více nadzemních podlaží). Jedná se o jedno z významných center celkové polycentrické substruktury hlavního města – centrum Pankrácké pláně.
V nejbližším okolí se nacházejí výškové budovy City Empiria, City Tower a hotel Corinthia Panorama, dále budova Obchodního a společenského centra Arkády Pankrác, budova City Green Court a City Point. Zároveň započala realizace staveb sousedících s budovou Empiria – objekty City Deco a City Element. V přímém sousedství pozemku stavby je na západní straně připravována realizace stavby City Parkview. Na západní straně území přes ulici Pujmanové navazuje na centrální park na Pankráci.
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala projektovou dokumentaci ZTI.

REALIZACE PROJEKTU:
DSP 09/2014

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: BDE a.s.
Autor návrhu: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.
hlavní projektant: Ing. arch Radan Hubička
Stavebně architektonické řešení: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.
Spolupracovali: Statika - Ing. Martin Čvančara; PBŘ - Ing. Josef Filipčík; VZT, vytápění a chlazení - Ing. Jaromír Klazar; MaR - Ing. Michal Hornych;
Elektrotechnické instalace - Ing. Vladimí Velát; SHZ - Ing. Miroslav Mužík; Bazénová technologie - Jaroslav Žák; Dopravní řešení - Ing. Václav Malina