MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Multifunkční hřiště pro školní zařízení
ZŠ a SŠ Modrá škola Praha 4 - Háje, parc. č. 1099/2 k.ú. Háje

POPIS:
V areálu základní a střední školy Kupeckého 576 v Praze bylo navrženo nové sportovní zázemí. Zázemí je tvořeno dvěma hřišti pro malou kopanou, hřištěm pro fotbal v kleci, budovami zázemí a klubovny. Celý prostor byl komplexně doplněn o zeleň a bylo navrženo dopravní řešení tak, aby v případě potřeby mohl být areál využíván i veřejností.
Budovy zázemí a klubovny byly navrženy ze stavebních buněk. Zázemí má dvě podlaží a je schopno zároveň pojmout dvě sportující třídy o 32 žácích. Do objektu bylo navrženo i veškeré technické zázemí, pohotovostní WC a místnost pro správce.
Klubovna je navržena jako místo pro týmové porady a schůzky. Sportovci se zde zároveň mohou lehce občerstvit. Klubovna je doplněna o dřevěnou terasu - palubu, která bude mít využití především v teplých měsících.
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala koordinaci celého projektu, zpracovávala architektonicko stavební a konstrukčně stavební část, projektovala TZB v objektech, areálové inženýrské sítě a přípojky. Dále zaštitovala sadové úpravy, dopravní řešení a návrh technologie hřišť.

REALIZACE PROJEKTU:
DSP, DPS 04/2013

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Městská část Praha 11
spolupráce: Dopravní řešení - AF-CityPlan ; Dendrologie - Flera s.r.o.;
Projekční kancelář vzduchotechnika – hluk, Ing. Miroslav Rathouský;
PBŘ - Ing. Hana Menclová, PhD.