SMETANOVO NÁBŘEŽÍ
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Dokumentace pro statické zajištění objektu
Smetanovo nábřeží 4/334, Praha 1

POPIS:
Jedná se o objekt, který leží mezi ulicí Divadelní a Smetanovým nábřežím, který byl poškozen výbuchem zemního plynu v prostoru traktu Divadelní.
Dům vytváří uzavřenou „palácovou“ dispozici s vnitřním dvorem. Z hlediska konstrukčního se jedná o dva konstrukčně nezávislé objekty – křídlo přiléhající ke Smetanovu nábřeží a křídlo v Divadelní ulici, které jsou propojeny bočními jednotraktovými krčky.  
Křídlo do Smetanova nábřeží je podélný dvojtrakt s vykonzolovanými pavlačemi a schodištěm na obvodové fasádě. Do objektu se vstupuje příčně vloženou chodbou ze Smetanova nábřeží v úrovni 1.NP. Do dvora je možné vstoupit z hlavního schodiště, kterým se sestupuje do 1.PP
Křídlo do ulice Divadelní je podélný dvojtakt s vykonzolovanými pavlačemi. Pavlače zárověň propojují křídlo do ulice Divadelní s křídlem do Smetanova nábřeží. Do vnitrobloku je přístup přes průjezd z Divadelní ulice. Z této strany není objekt podsklepen a celé 1. PP z Divadelní ulice je v úrovni terénu. Vertikální komunikace pro křídlo do ulice Divadelní je schodiště v jižním spojovacím krčku.
Objekt je zděný, v suterénu ze smíšeného zdiva, v nadzemních podlažích ze zdiva cihelného. Stropní konstrukce jsou nad suterénem převážně klenebné, v nadzemních podlažích jsou stropní konstrukce dřevěné trámové. Objekt je zastřešen dřevěným krovem vaznicové soustavy.
V rámci projektové dokumentace bylo navrženo statické zajištění výbuchem poškozených konstrukcí a provedení průzkumů souvisejících se statickým zajištěním objektu, umožňujícím jeho další rekonstrukci.
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala postup zajišťovacích prací a kompletní projektovou dokumentaci vnějších inženýrských sítí a profesí TZB v objektech včetně koordinace projektu.

REALIZACE PROJEKTU:
6/2013 – statické zajištění havárie

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Řízení letového provozu ČR, s.p.
spolupráce: Petr Havlíček – DIO - JiP Dopravní značení s.r.o.; Ing. Jaromír Špičák - soudní znalec (rozvod plynu v budově); Ing. Tomáš Jadrníček – VZT;
Ing. Hana Menclová – PBŘ