AKADEMIE VĚD - ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Projekt kanalizace v areálu ÚOCHB: Rekonstruovaná a nová budova
Flemingovo nám. 2/542, Praha 6 – Dejvice

POPIS:
Stávající pětikřídlá sedmipodlažní budova A (5 nadzemních a 2 podzemní podlaží) prochází kompletní rekonstrukcí. V roce 2013 bylo v první etapě opraveno severovýchodní křídlo, v němž se nacházejí laboratoře a jejich zázemí. V rámci této etapy byla na přilehlém pozemku postavena nová budova B s podobným využitím.
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala ve stupni DPS projektovou dokumentaci zdravotně-technických instalací (kanalizace, vodovod a plyn) v objektu včetně areálových sítí. Projekt kanalizace řešil odděleně odvod splaškových, dešťových a laboratorních (chemicky znečištěných) vod. Splaškové vody z nadzemních podlaží a dešťové vody ze střech objektu jsou vedeny svodným potrubím ven z objektů: u budovy A do stávajících přípojek jednotné kanalizace, u budovy B do přípojek nové oddílné areálové kanalizace. Tyto vody jsou napojeny do další stávající přípojky jednotné kanalizace. Dešťová voda před napojením do přípojky prochází retencí. Gravitační svodné potrubí pod úrovní hladiny vzduté vody je chráněno čerpacími zpětnými klapkami. Odpadní vody z podzemních podlaží objektu B jsou přečerpávány. Laboratorní kanalizace je svedena do jímek (stávající pro budovu A, nová pro budovu B), z nichž je odpadní voda přečerpávána výtlačným potrubím do stávajícího objektu čistírny chemicky znečištěných vod.

REALIZACE PROJEKTU:
Realizační projekt 03-04/2013

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Ústav organické chemie a biohemie akademie věd České republiky
Autor návrhu: VPÚ Deco Praha, a. s.
hlavní projektant: SATER - PROJEKT s.r.o.
Stavebně architektonické řešení: PPP, s. r. o.
Vodovod, plynovod:Růžička a partneři, s. r. o.
Vytápění, VZT, rozvody čisté páry, technologická supervize: Ventac, s. r. o.
Rozvody laboratorních médií: Daniševský, s. r. o.
Elektroinstalace: EG Design, s. r. o.
Chlazení: PK Interklima, s. r. o.
Koordinace TZB: TechOrg, s. r. o.
Technologie: Zbyněk Nejedlý
MaR: Johnson Controls International, s. r. o.
PBŘ: Sater-Projekt, s. r. o.
Dodavatelé: CGM Czech, a. s.; Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.; Syner, s. r. o.