RWE TRANSGAS, a.s.
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Školící centrum pro zaměstnance RWE Transgas a.s.
Limuzská 12/3135, Praha 10

POPIS:
Školící centrum pro zaměstnance RWE Transgas Limuzská se nachází v obci Praha, v ulici Limuzská č.p. 3135 a bylo vybudováno v rámci změny využití původního centrálního dispečinku firmy RWE Transgas,a.s.
Centrum bylo vytvořeno přestavbou interiéru části 1.NP stávající budovy, tzv. křídlo „E“, které před přestavbou sloužilo jako dispečink. Stávající pasáž budovy, původně otevřená do exteriéru, byla uzavřena a přičleněna k recepční hale. Centrum po rekonstrukci slouží zaměstnancům pracujícím v budově RWE Limuzská ke školením, poradám a k prezentační činnosti v místě firmy.
Jednací a školící provoz centra v objektu "E" se skládá z centrálního foyer, jednacích místností, jednacího sálu představenstva RWE a velkého přednáškového sálu. Tyto dva velké sály jsou vzájemně odděleny technickým meziprostorem sloužícím k umístění IT a AV technologie a překladatelských stanovišť.  
Foyer propojuje jednací sály s provozními prostory školícího centra: hygienické zázemí mužů, žen a OSSPO, místnosti cateringového gastro provozu, šatny zaměstnankyň recepce a elekrorozvodna (stávající umístění).
Strojovna VZT pro školící centrum je umístěna v 1.PP v původní strojovně pod velkým přednáškovým sálem.
V rámci přestavby byla změněna také stávající recepce a její zázemí. Směrem  do objektu „A“ v dispozici navazuje stávající místnost pultu ostrahy.
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala ve stupních DSP a DPS kompletní projektovou dokumentaci profesí TZB v objektu včetně koordinace projektu profesí TZB.

REALIZACE PROJEKTU:
DSP 07/2011
DPS 10/2011
04-08/2012 realizace stavby

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: RWE Transgas, a.s.
architektonický návrh: Akad. arch. Jiří Javůrek, SGL projekt s.r.o.
spolupráce: Projekční kancelář vzduchotechnika – hluk Ing. Karel Havlík - VZT;
I. Sládková – PROIS - slaboproud; Ing. Jaroslav Altera – silnoproud;
Ing. arch. Petr Syrový, CSc – PBŘ.
stavební část: SGL projekt s.r.o.
statika: VPÚ DECO PRAHA a.s.