BOROMEUM - DŮM PRO SENIORY
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Boromeum – dům pro seniory
Praha 17, parc.č. 19, k.ú. Řepy
Kapacita 294 míst

POPIS:
Stavba nabídne bydlení se sociální péčí pro seniory. Objekt je umístěn v bezprostřední blízkosti Domova sv. Karla Boromejského, se kterým bude navázána úzká spolupráce v péči o klienty. V přízemí objektu vzniknou nebytové prostory (např. restaurace, kavárna, drobné obchody, rehabilitační centrum, rehabilitační bazén s tělocvičnou), které budou využívány jak klienty domu seniorů a klienty sousedního Domova sv. Karla Boromejského, tak budou volně přístupné i pro příchozí veřejnost.
Projektová kancelář Růžička a partneři zajišťovala ve stupni DÚR technickou koordinaci zpracování PD, přípravu celkové koordinační situace stavby, projekty inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod) a vnitřní instalace TZB (kanalizace, vodovod, plynovod, vytápění).

REALIZACE PROJEKTU:
DÚR 06/2009

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: BONAKO Praha a.s.
architektonický návrh: ing. akad. arch. Jaroslav Kosek, Arch. atelier Kosek s.r.o.