STANICE TECHNICKÉ KONTROLY
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Stanice technické kontroly
276 01 Mělník - parc.č. 3876/6, k.ú. Mělník

POPIS:
Projekt pro stavební povolení řeší stavební úpravy stávající haly pro změnu v užívání ze stávající nevyužívané skladové haly na stanici technické kontroly (dále již STK). Je navrženo STK s linkou pro osobní automobily (do 3,5 t) a s prostorem pro měření emisí. Kolem objektu jsou upraveny a doplněny stávající zpevněné plochy na potřebné komunikace a odstavná stání a je navrženo propojení s plánovaným areálem čerpací stanice pohonných hmot (dále již ČSPH), pro který je vydané platné stavební povolení a je v majetku stejného investora. Přes areál ČSPH bude zajištěn přístup a příjezd do STK. Stávající objekt haly se nachází na pozemku parc.č. 3876/6, k.ú. Mělník a je ve vlastnictví investora.
Stávající nevyužívaná hala je jednopodlažní nepodsklepená. Jedná se o jednolodní halu z prefabrikovaných železobetonových prvků. Na pozemku jsou stávající zpevněné plochy pro přístup a obslužnost haly. Vzrostlá zeleň se na pozemku nenachází.
Stavební úpravy budou spočívat v provedení vnitřní dvoupodlažní vestavby, nového opláštění (výplňové zdivo), zateplení objektu a v provedení nového střešního pláště. Na pozemku dále budou upraveny stávající a provedeny nové zpevněné plochy.
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala kompletní projektovou dokumentaci.

REALIZACE PROJEKTU:
DSP 04/2011

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Bělohradský spol. s r.o.
spolupráce: stavební část - Ing. Vojtěch Hrček; konstrukční část - Ing. Jan Pergler; PBŘ - Ing. arch. Petr Syrový, CSc.; komunikace a zpevněné
plochy - Atelier PROMIKA s.r.o.; Projekční kancelář vzduchotechnika – hluk, Ing. Karel Havlík - VZT