R52 - VTL
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Rychlostní silnice R52
Stavba 5206 Perná - st. hranice ČR / Rakousko, I. etapa
Stavební objekty plynovodů

POPIS:
Stavební objekty VTL a STL plynovodů jsou součástí souboru staveb rozšíření stávající komunikace I/52 v úseku Perná – státní hranice ČR / Rakousko. Bude nahrazena kapacitně nevyhovující dvoupruhá silnice I/52 rychlostní čtyřpruhou komunikací R52 s napojením na rakouskou dálnici A5.
Dokumentace plynovodů řešila stavební objekty:
SO 6502    Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 31,245 - 34,169
SO 6503    Přeložka VTL plynovodu DN 150 u MÚK Mikulov – sever
SO 6504    Přeložka VTL plynovodu DN 150 v km 37,334 - 37,960
SO 6505    Zrušení STL plynovodu DN 80 u celnice
SO 6506    Přeložka VTL plynovodu DN 700 v km 38,900
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala projektovou dokumentaci přeložek a úprav VTL a STL plynovodů ve stupni pro stavební povolení.

REALIZACE PROJEKTU:
PSP 11/2012

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Ředitelství silnic a dálnic ČR
koordinace projektu: PK OSSENDORF s.r.o.
projektant a dokumentace: VPÚ DECO PRAHA a.s.