MAROLDOVO PANORAMA
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Rekonstrukce a přístavba Maroldova panoramatu
Areál výstaviště, Praha 7, č.parc. 417, K.ú. Bubeneč

POPIS:

Stávající objekt Maroldova panoramatu slouží jako ochranná schrána pro obraz, který je největším panoramatickým obrazem dějinné události, který kdy u nás vznikl. Zobrazuje legendární bitvu u Lipan.
Hlavní myšlenkou projektu je vytvořit důstojný objekt pro prezentaci Maroldova panoramatu. Cílem je obraz i předpolí zrenovovat a prezentovat je soudobou formou odpovídající možnostem 21. století. Renovací plátna i předpolí, celkovou rekonstrukcí objektu, rozšířenou náplní a komponovaným programem prohlídky přitáhnout nové návštěvníky, zatraktivnit tak danou lokalitu, jejíž potenciál není zdaleka využit.
Projektová kancelář Růžička a partneři zajišťovala technickou koordinaci zpracování PD v obou stupních, přípravu celkové koordinační situace stavby, projekty inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod a NN) a vnitřní instalace TZB (kanalizace, vodovod, plynovod, vytápění, vzduchotechnika, silnoproud).

REALIZACE PROJEKTU:

DÚR 08/2011
PSP 10/2011

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
architektonický návrh: Akad. arch. Jiří Javůrek, SGL projekt s.r.o.
stavební část: SGL projekt s.r.o.
spolupráce: Projekční kancelář vzduchotechnika – hluk Ing. Karel Havlík - VZT;
Ing. arch. Petr Syrový, CSc – PBŘ.
 

 

 

klient: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

architektonický návrh: Akad. arch. Jiří Javůrek, SGL projekt s.r.o.

stavební část: SGL projekt s.r.o.

spolupráce: Projekční kancelář vzduchotechnika – hluk Ing. Karel Havlík - VZT, Ing. arch. Petr Syrový, CSc – požární bezpečnost.