MAIN POINT KARLÍN
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Projekt ZTI pro administravitní budovu
Rohanské nábř. / Pobřežní ul., Praha 8 – Karlín

POPIS:
Novostavba administrativní budovy byla navržena jako třináctipodlažní objekt (10 nadzemních, 3 podzemní) s kancelářemi, sociálním zázemím, s přípravou na vybudování restauračního provozu (v 1. a 2. NP), s podzemními garážemi a s technologickým zázemím. Naše kancelář projektovala vnitřní kanalizaci (též vodovod a plynovod). Splaškové vody z nadzemních podlaží a dešťové vody ze střech objektu budou vedeny svodným potrubím pod stropem 1. podzemního podlaží do tří nových přípojek napojených do stávajících stok jednotné veřejné kanalizace. Odpadní vody z podzemních podlaží budou čerpány. V 1. PP bude umístěn odlučovač tuku pro budoucí kuchyň, ve 2. PP odlučovač lehkých kapalin pro garáže.

REALIZACE PROJEKTU:
DVP 12/2006
DSP 11/2007
DPS 01/2010
KZ 05/2011
stavba dokončena 2011

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Main Point Karlin, a. s.
architektonický návrh: D a M s.r.o.
stavební část: AED project a.s.