DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VRCHLICKÉHO SADY
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Dětské hřiště Vrchlického sady
Vrchlického sady, 110 00, Praha 1

POPIS:
Na místě stávajícího hřiště a prostor pro zahradní údržbu zeleně bylo  navrženo a zrekonstruováno dětské hřiště současných parametrů. Koncepce hřiště a uspořádání herních prvků je řešeno s myšlenkou „zrcadlit“ makrosvět dětí (město, ve kterém žijí) do jejich mikrosvěta (dětské hřiště) a zároveň jim zábavnou formou tento svět zprostředkovat, přiblížit a zjednodušit jeho vnímání. Rovněž jsou zde dětem nenásilnou formou nabízeny historické souvislosti Prahy, které jim vlivem překotného rozvoje města v 19. a 20. století mohou v realitě unikat (vstup do středověkého města prostřednictvím bran ve hradbách atd.). Hřiště je volným obrazem Prahy. Vstup vede z Opletalovy ulice skrze „Prašnou bránu“, stejně jako ve středověku vedla do Prahy obchodní cesta z východní Evropy. Děti zde naleznou Vltavu (z kamenných oblázků) s jejím půvabným meandrem, která se vine skrze celé hřiště. Po cestě od vstupu narazí na náměstíčko s prolézacím domečkem (Staroměstské náměstí se zástavbou kupeckých domů) odkud mohou pokračovat vlevo do části pro starší děti (Staré Město) a nebo rovně přes můstek do části pro předškolní děti (přes Karlův most na Malou stranu).
Jednotlivé objekty hřiště mají symbolizovat reálnou stavbu v Praze: Vstupní brána - Prašná brána na Starém Městě, Dětský domeček - Kupecké domy okolo Staroměstského náměstí, Lanová pyramida – Vyšehrad, Lanová dráha - Lanovka na Petřín, Můstek - Karlův most, Ostrov na řece s lodičkami - Střelecký ostrov na Vltavě s početnými loděmi.

REALIZACE PROJEKTU:
DSP – 12/2004
DPS – 01/2005
DZSPD – 05/2006
DSPS – 06/2010
stavba dokončena 2010

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1
architektonický návrh: SGL projekt spol. s r.o. - Akad. arch. J. Javůrek
HIP: Němec Polák spol. s r.o.