VILADOMY JAROS
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
VILADOMY "JAROS"
Práčská ul., Praha 10
2 bytové domy s 16 byty a 1 obchodní jednotkou

POPIS:
Obytný soubor Viladomy Jaros představuje novostavbu 2 bytových domů s celkovým počtem 16 bytů včetně obchodní jednotky.
Stavební objekty zahrnují domy, komunikace, terénní úpravy včetně zeleně a inženýrské sítě.
Projektová kancelář Růžička a partneři zajišťovala technickou koordinaci zpracování PD ve všech stupních, přípravu celkové koordinační situace stavby, projekty inženýrských sítí (kanalizace a vodovod) a vnitřní instalace TZB (kanalizace a vodovod).
REALIZACE PROJEKTU:
DÚR 06/2008
PSP 10/2010
RS 04/2012
2013 probíhá stavba

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: JAROS s.r.o.
architektonický návrh: Architektonický atelier Holub  s.r.o.
stavební část: Ing. Jana Jelínková, Studio Daidalos