GROTTA V HAVLÍČKOVÝCH SADECH
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
ZTI v prostoru obnovené grotty v Havlíčkových sadech
Havlíčkovy sady, Praha 2 – Vinohrady

POPIS:
Grotta (umělá jeskyně) v Havlíčkových sadech byla v celém rozsahu zrekonstruována. Stávající sklepní prostor, jímací štolu, odvodňovací kanál a jímku před Grottou bylo nutné v celém rozsahu vyčistit a poškozené úseky opravit nebo znovu vystavět.
V rámci celkové rekonstrukce grotty (umělé jeskyně) v Havlíčkových sadech zajišťovala kancelář Růžička a partneři s.r.o. ve stupních DSP a DPS projektovou dokumentaci zdravotně-technických instalací (vodovod a kanalizace) v objektu včetně napojení na vnější sítě. Z vodovodní přípojky byl navržen rozvod pitné vody pro potřeby cateringu, k napájení fontánek ve 3.NP a mlžících trysek ve 4.NP a pro doplňování vody v akumulačních jímkách. Dvě akumulační jímky (jedna pro závlahu, druhá pro fontánu) jsou osazeny v rekonstruovaném a upraveném stávajícím podzemním objektu. Vedle jímek byl v tomto objektu vytvořen technologický prostor pro provoz fontány. V jímkách je akumulována prosakující, a trvale přitékající voda z prostoru grotty a odpadní voda z fontánek. Tato užitková voda je z jímek přivedena do technologické místnosti pro závlahy v 1.NP, a kromě potřeb závlahy je využívána také pro doplňování  vody v systému fontány. Dešťová a splašková voda z grotty je odváděna dvěma novými přípojkami do stok oddílné areálové (parkové) kanalizace.

REALIZACE PROJEKTU:
RP 05/2010
stavba dokončena 2010

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Klient: MČ Praha 2
architektonický návrh, stavební část: SGL projekt, s. r. o.
elektro (přípojka NN, osvětlení, elektroinstalace, EZS): WPM Group, s. r. o.
fontána (bazénová technologie): Sportakcent, s. r. o.
AZS: IRIMON, s. r. o.
spolupráce: MaR - Ing. Zdeněk Plch; PBŘ - Ing. arch. Petr Syrový