PAVILÓN GRÉBOVKA
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Obnova a dostavba pavilonu kuželny
Havlíčkovy sady č.p. 2188, Praha 2

POPIS:

Pavilon byl postaven roku 1888, architekti J. Schulz a A. Barvitius, je součásti parkového areálu zbudovaného Moritzem Gröbem. Před 1. světovou válkou byl odkoupen vinohradskou obcí a provozován jako zahradní restaurant. Po 1. sv. válce adaptován na jesle, které byly provozovány do 2. pol. 20. století. Četné stavební úpravy, především vnitřní zateplení v kombinaci s celoročním užíváním, vedly k provlhávání a degradaci hrázděného zdiva. Navážky terénu zneprůchodnily ventilaci pod podlahou a vlhkost vzlínala z terénu přímo do trámů. Dlouhodobě neudržovaný pavilon byl rovněž hustě porostlý vegetací, což zabraňovalo proudění vzduchu kolem budovy.

Projekt obnovy byl započat v roce 2005, nejprve nerealizovanou variantou s celoročním provozem počítajícím se zateplením historického křídla a rozsáhlými transfery nástěnných maleb.

Od roku 2007 byl zpracováván nový projekt rastaurátorské obnovy pavilonu do jeho prvotní podoby s využitím jako sezonní kavárna s funkčním historickým kuželníkem a přístavbou pro celoroční provoz a zázemí návštěvníků parku. Hlavní důraz byl kladen na maximální uchování všech autentických částí budovy a užívání tradičních řemeslných postupů. Dřevěné prvky hrázdění byly protézovány s cílem minimalizovat zásahy do zdiva a dopady na nástěnné malby. Byla opravena většina svislých nosných prvků, tranferováno muselo být pouze minimum ploch maleb. Chybějící prvky (portály, akroterie, kuželník aj.) byly rekonstruovány dle dochované původní dokumentace.
Realizace byla dokončena v září 2009.
Kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala ve stupních DSP a DPS kompletní projektovou dokumentaci profesí TZB v objektu včetně koordinace projektu profesí TZB.

REALIZACE PROJEKTU:
DSP 2005
DPS 2007
2009 realizace stavby

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Městská část Praha 2
architektonický návrh: Akad. arch. Jiří Javůrek, SGL projekt s.r.o.
spolupráce: Projekční kancelář vzduchotechnika–hluk Ing. Karel Havlík - VZT;
Ing. arch. Petr Syrový, CSc – PBŘ
stavební část: STARÝ A PARTNER, s.r.o.