HOTEL SHERATON
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Projekt kanalizace pro přestavbu hotelu
Žitná 6+8/561, Praha 2 – Nové Město

POPIS:
Stávající hotel byl rozšířen o dvě křídla (tzn. do celého čtyřkřídlého objektu) a byl přestavěn na hotel vyšší kategorie. Stávající nedávno rekonstruované hotelové pokoje a fitness byly ponechány bez úprav. Nové pokoje vznikly ve dvou připojených křídlech a zároveň bylo přestavěno zázemí hotelu (kuchyně, strojovny) a společné prostory. Naše kancelář projektovala vnitřní kanalizaci. Splaškové vody z nadzemních podlaží a dešťové vody ze střech objektu jsou vedeny svodným potrubím pod podlahou 1. podzemního podlaží do stávající přípojky jednotné veřejné kanalizační sítě. Připojovací, odpadní a svodné potrubí je zčásti nové a zčásti bylo ponecháno stávající (po předchozí rekonstrukci).

REALIZACE PROJEKTU:
RP 06/2008
realizováno 2008

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: ORCHID CZ, s. r. o.
Autor, HIP: Atelier Zavadil, s. r. o.
Stavebně architektonické řešení: Arkos, s. r. o.
Spolupráce: VZT - TechOrg; Vodovod - Ing. Karel Dovrtěl; PBŘ - Kraso, s. r. o.; Chlazení - Matouš Gaudl; ÚT - Ing. Renata Govoruchinová; Gastro - Viewegh Gastro Team Projekt, s. r. o.; Statika - Sta-Con, s. r. o.