BYTOVÉ DOMY BARRANDOV
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Bytové domy Barrandov
Do Klukovic, Praha 5
6 bytových domů, 71 bytových jednotek

POPIS:
Obytný soubor Barrandov je areál se 6 obytnými domy s celkovým počtem 71 bytů.
Stavební objekty zahrnují jednotlivé domy, komunikace, terénní úpravy včetně zeleně a inženýrské sítě.
Projektová kancelář Růžička a partneři zajišťovala technickou koordinaci zpracování PD ve všech stupních, přípravu celkové koordinační situace stavby, projekty inženýrských sítí (kanalizace, vodovod a plynovod) a vnitřní instalace TZB (kanalizace, vodovod, plynovod a vytápění).

REALIZACE PROJEKTU:
DÚR 02/2004
PSP 07/2004
RS 01/2005
stavba dokončena 2007

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: A.P. CAPITAL s.r.o.
architektonický návrh: ing. akad. arch. Jaroslav Kosek, Arch. atelier Kosek s.r.o.
spolupráce: Projekční kancelář vzduchotechnika – hluk, VZT Ing. Karel Havlík; Electradesign - elektroinstalace; Ing. I. Muziková – požární bezpečnost
stavební část: Architektonický atelier Kosek s.r.o.