HYPERMARKET TESCO MĚLNÍK
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Tesco Stores ČR a.s.
Vodárenská ulice, Mělník

POPIS:
Hypermarket je postaven jako přízemní samostatně stojící budova obdélníkového tvaru o prodejní ploše cca 3000 m2, svým průčelím a zákaznickým vstupem orientovana do ulice Vodárenské. Mezi objektem a touto komunikací je umístěno zákaznické parkoviště pro celkem 190 vozidel (včetně 10-ti pro imobilní zákazníky). Z boku budovy jsou navržena parkoviště pro zaměstnance (23 stání). Jednotlivé stavební objekty zahrnovaly kromě samotného objektu hypermarketu také komunikace a dopravní napojení, terénní úpravy včetně zeleně, inženýrské sítě, provozní soubory (výměníková stanice, trafostanice, potravinářské chlazení….) a další stavební objekty nezbytné pro realizaci hypermarketu.
Naše kancelář byla hlavním koordinátorem projektové části, zajišťovala technickou koordinaci zpracování PD ve všech stupních, přípravu celkové koordinační situace výstavby, projekty profesí vnitřních instalací (vnitřní vodovod, splašková a dešťová kanalizace) a inženýrských sítí (přeložka STL plynovodu, areálový vodovod, splašková a dešťová kanalizace včetně přípojek na veřejné řady).

REALIZACE PROJEKTU:
DSP – 03/2004
DPS – 06/2004
DSPS – 08/2004
stavba dokončena 2004

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Tesco Stores ČR a.s., Národní 26, Praha 1
architektonický návrh: Akad. arch. Jiří Javůrek, SGL projekt s.r.o.
spolupráce: Atelier Promika – komunikace; projekční kancelář vzduchotechnika – hluk, VZT ing. K. Havlík; Envirotech – přípojka horkovodu; ECF – elektroinstalace;
ing. arch. P. Syrový – PBŘ; Minimax – SHZ; Gradus – SOZ
stavební část: Němec Polák spol. s r.o.
statika: KBS, KOSTA

 

 

 

Tesco Stores ČR a.s.,