BYTOVÝ DŮM LUMÍROVA 17 sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Novostavba bytového domu s garážemi
Lumírova 17, Praha

POPIS:
Novostavba bytového domu s devíti nadzemními a dvěma podzemními podlažími se nachází v místě stávající proluky v uliční frontě bytových domů. V podzemních podlažích budou umístěna parkovací stání pro 17 bytů. Cílem projektu bylo vytvoření moderního bydlení s výhledem do zeleně a na dominantu Vyšehradu při respektování okolní zástavby. Prostor proluky a svažitost nivelety byly samy o sobě velmi specifickými podmínkami. Naše kancelář zajištovala projekty TZB: ústřední vytápění včetně projektu kotelny, vnitřní plynovod a plynovodní přípojku, vnitřní kanalizaci a kanalizační přípojku, vnitřní vodovod a vodovodní přípojku, elektroinstalace.

REALIZACE PROJEKTU:
studie 10/2001
PSP 12/2002
RS 01/2005
RPS 05/2003
stavba dokončena 2004

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: B-LINE BUILDING a.s.
architektonický návrh: ing. M. Kopeček
spolupráce: Ing. M. Rathouský – VZT
stavební část: B-LINE a.s.