ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Stavba varny a jídelny ZŠ Květnového vítězství
Květnového vítězství 17/57, Praha 4 - Chodov

POPIS:
Novostavba školní kuchyně (přístavba k základní škole) byla navržena jako jednopodlažní objekt. Naše kancelář projektovala vnitřní kanalizaci, vodovod a plynovod. Na svod splaškových vod z bytu školníka a ze sociálního zázemí kuchyně je přes odlučovač tuků a škrobů připojena splašková kanalizace z kuchyně. Splaškové vody jsou odvedeny dvěma hlavními větvemi po pozemku investora do stávající revizní šachty, kde navazuje stávající přípojka veřejné kanalizační sítě. Dešťové vody objektu jsou svedeny do tří hlavních ležatých svodů na pozemku investora, které pokračují do stávající revizní šachty, kde navazuje stávající přípojka veřejné kanalizační sítě.

REALIZACE PROJEKTU:
RP 12/2002
stavba dokončena

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: MÚ MČ Praha 11
architektonický návrh: Ing. arch. J. Slavíček

 

 

12/2002