REZIDENČNÍ ČTVRŤ NOVÁ LIBOC
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Rezidenční čtvrť Nová Liboc
Liboc - Praha 6

POPIS:
Rezidenční čtvrť Nová Liboc je nový areál 13 obytných domů se 186 byty různého standardu určenými na prodej do osobního vlastnictví. Stavební objekty zahrnují jednotlivé obytné domy, komunikace, terénní úpravy včetně zeleně, inženýrské sítě, protihlukovou stěnu u tělesa ČD (rychlodráha na letiště), výstavbu podzemních retenčních objektů s vírovými ventily pro zaústění dešťové kanalizace do Litovického potoka a další stavební objekty nezbytné pro funkční využití předmětného území. Naše kancelář zajišťovala technickou koordinaci zpracování PD ve všech stupních, přípravu celkové koordinační situace stavby, projekty profesí (veřejná splašková a dešťová kanalizace, veřejný plynovod, veřejný vodovod a vnitřní rozvody kanalizace, vody, plynu a vytápění) a doprovodné studie (hluková studie k ČD, stavbě a dopravě, rozptylová studie a energetický audit areálu).

REALIZACE PROJEKTU:
studie 05/2002
DUR 12/2002
PSP 9-10/2003
stavba dokončena 2007

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: ING First Real Estate Development s.r.o.
architektonický návrh: ing. akad. arch. J. Kosek,  ing. arch. J. Koza
spolupráce: Atelier Promika - komunikace; Electradesign – elektro; projekční kancelář Vzduchotechnika – hluk, VZT -  Ing. K. Havlík, Ing. M. Rathouský;
Ing. I. Muziková – požární zabezpečení
Stavebni část: Archikon A
Statika: CHS - Ing. P. Bradáč