REVITALIZACE OBJEKTU Č.4 - BURZA
sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Revitalizace objektu č.4 - Burza
Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha 7

POPIS:
Projektová dokumentace řeší v rámci celkové rekonstrukce objektu rozvod chladu a rozvody chladícího média – vody k výměníkům centrálních VZT jednotek.
Potřeba chladu pro chlazení objektu Burzy je pokryta jedním zařízením pro přípravu chladné vody (centrální chladící jednotka) o výkonu 154 kW, která je umístěna ve strojovně chlazení ve 3.NP v podkroví. Jelikož se jedná o venkovní provedení chladící jednotky, budou v podkroví provedena taková stavební opatření, aby část valbové střechy byla otevřená. Ve valbě krovu, místo klasické krytiny, bude provedena‘‘falešná střecha‘‘. Tím je pro chladící jednotku zajištěn dostatek vzduchu. A zároveň otevřená střecha bude dotvářet celistvost střechy.
Projektová dokumentace dále řeší rozvod chladu pro VZT jednotky, které byly navrženy v rámci projektové dokumentace vzduchotechniky. Potřeby na chladu byly určeny dle výpočtu tepelných zisků. Veškeré rozvody chladu jsou řešeny dvoutrubkovou soustavou s nuceným oběhem vody. Teplotní spád chladicího systému je 6/12°C.
Hlavní trasy budou vedeny v prostoru nevytápěného podkroví po podlaze 3.NP (podkroví), kde jsou umístěna i VZT zařízení. Zařízení VZT, která budou umístěna v podkroví, budou napojena na rozvody chladu vedenými po podlaze krovu. Druhá větev je taktéž vedena po podlaze 3.NP, v prostoru podkroví, k instalační šachtě a stoupačkami dále k jednotkám VZT umístěným v 1.PP v suterénu ve strojovně. Aby bylo zamezeno promrzání, bude potrubí chladu vedeno v zaizolovaném kastlíku, a navíc ještě bude potrubí opatřeno topným kabelem.
Součástí projektu chlazení je také vzájemné propojení VZT jednotek glykolovým okruhem. Glykolové rozvody jsou vedeny od VZT přívodních jednotek v 1.PP instalační šachtou (zároveň v souběhu s rozvody chladu a s VZT potrubím) až do 3.NP, kde se napojí na odvodní části jednotek. Glykolové rozvody jsou v prostoru 3.NP vedeny nad podlahou krovu volně v prostoru krovu.

REALIZACE PROJEKTU:
Studie TZB 01/2019
DÚR 03/2019
DSP 07/2019
DPS 03/2020

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Klient: Magistrát hlavního města Prahy
Stavební část: DigiTry Art Technologies s.r.o.
Architektonický návrh: SGL projekt s.r.o.