Beer SPA sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Pivní lázně - stavební úpravy se změnou v užívání 1.PP, mezipatra a části 1.NP
dům U Zlatého jablka, Úvoz 26/159, 118 00 Praha 1

POPIS:
Stavební záměr vybudování pivních lázní je změnou dokončené stavby spočívající ve stavebních úpravách a změně užívání 1.PP, mezipatra a části 1.NP objektu.
Objekt má jedno podzemní podlaží (část v podobě mezipatra), tři nadzemní podlaží, podkroví (4. nadzemní podlaží) a půdu. Jedná se o bytový dům a řešený prostor je prostorem nebytovým. Objekt je zasazen do skalního zářezu. Dotčené části objektu jsou zděné a stropní konstrukce klenuté. Dotčené prostory jsou již delší dobu nevyužívány a jsou zde patrny vlhkostní problémy.
V podzemní části objektu nebyly nalezeny závažné statické poruchy nosných konstrukcí. Část obvodových stěn je zakryta předstěnou z 90.let. U těchto stěn nebylo možné zkontrolovat jejich stav. Ze suterénu vystupuje do skalního masivu skalní grota. Jedná se o skalní masiv z břidlice. Dle prohlídky geologa a statika je stav skalní groty nevyhovující.
Objekt je zapsán pod č. 39744/1-1000 - městský dům U Zlatého jablka (var. U tří sedláků), jako kulturní památka (nemovitá kulturní památka). Stáří objektu není průkazné a odhaduje se na období renesance s výraznou úpravou v době baroka. Dům byl podstatně přestavěn před rokem 1688 a současná podoba objektu je převážně z 2. pol. 18. století. Dotčené prostory prošli další výraznou úpravou kolem roku 2000.
Projekční kancelář Růžička a partneři s.r.o. zajišťovala kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení, včetně všech průzkumů, architektonicko-stavebnío řešení a koordinace.

REALIZACE PROJEKTU:
DSP 09/2018

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: PIVNÍ LÁZNĚ s.r.o.
spolupráce: stavebně konstrukční řešení - Ing. Radek Šťastný. PhD. (první statická s.r.o.), Požární řešení - Ing. Jiří Ledinský, Vzduchotechnika - Projekční kancelář vzduchotechnika-hluk - Ing. Miroslav Rathouský, Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - Ing. Jaroslav Altera (ANADA HS s.r.o.)