PRŮZKUM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V AREÁLU VÝSTAVIŠTĚ sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Průzkum technické infrastruktury,
rešerše napojovacích bodů a jejich kapacit v areálu Výstaviště
Areál Výstaviště, Praha 7
k.ú. Bubeneč a k.ú. Holešovice

POPIS:
Areál Výstaviště je umístěný na turisticky atraktivním místě v těsném sousedství Stromovky. Tento areál má dlouholetou výstavní tradici a je využíván nejen jako prostor pro tradiční Matějskou pouť, ale konají se zde i společenské a jiné kulturní a sportovní akce.
Areál Výstaviště Praha se nachází v Praze 7, v k.ú. Bubeneč a k.ú. Holešovice. Dle veřejně dostupných informací z územního plánu se jedná z větší části o území ZKC „zvláštní komplex kultury a církve“. Území sloužící pro umístění kulturních a církevních zařízení všech typů. A dále o území ZVO, ZVS, SP a IZ.
V současné době jsou v různých stupních zpracovány projektové dokumentace rekonstrukce stávajících objektů Maroldova panoramatu a Lapidária a rekonstrukce objektů sportovní haly v místě stávajících budov víceúčelové Tipsport arény, tréninkové haly (malá hala), Goja Music Hall (Pyramida) a administrativně provozního objektu. Dále je zpracována studie na rekonstrukci Průmyslového paláce a obnovu levého křídla.
Předmětem zadání „Průzkumu technické infrastruktury v areálu Výstaviště“ bylo prověřit na základě vizuálních prohlídek, archivních podkladů a odborných odhadů technický stav stávajících napojovacích bodů a jejich kapacit pro budoucí rozvoj stávajících objektu, ale i výstavbu nových na volných rozvojových plochách.

REALIZACE PROJEKTU:
Průzkum 03/2015

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Hlavní město Praha zastoupený: Ing. Radek Svoboda, pověřený řízením odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

 

 

Průzkum technické infrastruktury, rešerše napojovacích bodů a jejich kapacit v areálu Výstaviště

Areál Výstaviště, Praha 7

k.ú. Bubeneč a k.ú. Holešovice