THUNOVSKÁ 16, Č.P. 181 sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Kompletní rekonstrukce objektu Thunovská 16
Thunovská 16, Praha 1 - Hradčany, 118 00
Objekt s kapacitou 25 bytových jednotek a dvou komerčních jednotek

POPIS:
Objekt je evidován v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy  pod R.č. 39161 - 636 a nachází se na území Pražské památkové rezervace, prohlášené nařízením vlády č.66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hl. m. Praze.  Pražská památková rezervace je rovněž zapsaná na seznamu památek UNESCO.
Jedná se o renesanční dům postavený na zbořeništi domu gotického ve třech etapách v 16. a 17. století. Počátkem19. století bylo do domu vestavěno klasicistní schodiště a provedeny úpravy jednotlivých podlaží, v roce 1935 došlo k výměně krovu, v roce 1942 byla nahrazena jedna klenba v přízemí. Dům stojí na nepravidelné parcele ve výškově členitém terénu a je částečně podsklepený.
Zajišťovali jsme technickou koordinaci a prováděcí projektovou dokumentaci všech profesí TZB (kanalizace, vodovod, plynovod, vytápění, vzduchotechnika a chlazení, silnoproud, slaboproud a MaR).
Velkou výzvou bylo umístění zdroje tepla a chladu do stísněného podkroví objektu. Zdroj tepla se skládá z kaskády pěti tepelných čerpadel vzduch voda, dvou akumulačních nádrží na teplo a chlad, zásobníků na teplou užitkovou vodu, kterých je z výškových a prostorových důvodů celkem osm v kaskádě a doplňkového zdroje - kaskády dvou plynových kotlů. Celý tento zdroj se nakonec podařilo vměstnat do části podkroví objektu.

REALIZACE PROJEKTU:
DPS 10-12/2015
Realizace - druhá polovina 2016

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: U Zlatého kapra a.s.
architektonický návrh: Atelier AV19 s.r.o.
stavební část: Atelier AV19 s.r.o.
spolupráce: VZT a distribuce chladu - Projekční kancelář vzduchotechnika – hluk, Ing. Miroslav Rathouský, Elektroinstalace a MaR - Ing. Jaroslav Altera, Hluková studie - Ing. Petr Adamec