JUNGMANNOVA 30/21 - POLYFUNKČNÍ DŮM sipka-a sipka-p sipka-p

PROJEKT:
Kompletní rekonstrukce objektu Jungmannova 30/21
Praha 1 – Nové Město
Polyfunkční objekt s komerčními prostory v 1.NP a 2.NP
a s 20 bytovými jednotkami ve 3.NP až 7.NP

POPIS:
Objekt se nachází v památkově chráněném území Pražské památkové rezervace.
Rekonstrukce a dostavba objektu řešila demolici celého objektu, při zachováno obvodového zdiva a hlavního schodiště a výstavbu nového objektu v hmotě původní stavby s dispozicemi pro obytné účely v nadzemních podlažích a nebytové využití v přízemí a 1. patře. Nově budou provedeny veškeré technologie, vnitřní rozvody TZB, přípojky a výtahy.
Naše společnost zajišťovala technickou koordinaci, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení a prováděcí projektovou dokumentaci všech profesí TZB (kanalizace, vodovod, plynovod, vytápění, vzduchotechnika a chlazení, silnoproud, slaboproud a MaR), nové a překládané přípojky a požárně bezpečnostní řešení.
V rámci rekonstrukce objektu bylo nutné vyřešit přesun vestavěné trafostanice 630 kVA v rámci objektu.

REALIZACE PROJEKTU:
DÚR 10/2013
DSP 12/2014
DPS 02-06/2015
Realizace - 2017

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
klient: Euclide Invest s.r.o.
architektonický návrh: Atelier AV19 s.r.o.
stavební část: Atelier AV19 s.r.o.
spolupráce: Vzduchotechnika a chlazení - Projekční kancelář vzduchotechnika – hluk, Ing. Miroslav Rathouský, Elektroinstalace a MaR – Altera – elektrické systémy, Ing. Jaroslav Altera, Požárně bezpečnostní řešení – Ater International s.r.o., Ing. Hana Menclová, Ph.D.